CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM

Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà kính thông báo cho Qúy khách hàng, bệnh nhân được biết tại bệnh viện Chúng tôi chấp nhận thanh toán chi phí khám và điều trị cho cá nhân tổ chức đang sở hữu các loại thẻ bảo hiểm như sau:

I. BẢO HIỂM Y TẾ

 

II. CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM BỆNH VIỆN ĐKQT BẮC HÀ ĐANG LIÊN KẾT 

1. Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

2. Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

3. Tổng công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

4. Công ty TNHH Insmart

5. Công ty cổ phần FTCCLAIMS

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ FTCCLAIMS tại Vệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà

6. Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn bảo hiểm Đông Á

Bảo lãnh khách hàng mua bảo hiểm Phi nhân thọ Đông Á tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà

7. Công ty cổ phần tư vấn và hỗ trợ quản lý ATACC