Công văn

STTMã số văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhTải xuống
1130/QĐ-BYTQuy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan18/01/2023Quyết định 130 BYT
254/2017/TT-BYTBộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh29/12/2017Tiêu chí ứng dụng CNTT trong Y tế
35944/BHXH-GĐBHXH2Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP02/11/2023Cv 5944 BHYT
422/2023/TT-BYTThông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.17/11/2023Thông tư 22 quy định giá BHYT thay thế TT 39-13
56556/QĐ-BYTQuyết định 6556/QĐ-BYT V/v sử dụng bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.30/10/2018Quyết định 6556/QĐ-BYT
632/2023/TT-BYTThông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế v/v: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh31/12/2023Thông tư số 32/2023/TT-BYT: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

1. Phu luc I-IV - Cap nhat kien thuc y khoa

6. Phu luc VI - Bac sy YHCT

5. Phu luc V - Bac sy y khoa

7. Phu luc VII- Bac sy y hoc du phong

8. Phu luc VIII - Bac sy rang ham mat

9. Phu luc IX - Bac sy chuyen khoa

10. Phu luc X- Y sy da khoa

11. Phu luc XI - Y sy YHCT

12. Phu luc XII- Dieu duong

13. Phu luc XIII-Ho sinh

14. Phu luc XIV- Ky thuat y

15. Phu luc XV-Dinh duong lam sang

16. Phu luc XVI- Tam ly lam sang

17. Phu luc XVII - Luong y (1)

18. Phu luc XVIII - Cap cuu ngoai vien (1)

19. Phu luc XIX - Mau Giay phep hanh nghe

20. Phu luc XX Thua nhan chat luong

21.Phu luc XXI - Thu nghiem lam sang

22. Phu luc XXII - thu nghiem lam sang

23. Phu luc XXIII - thu nghiem lam sang

24. Phu luc XXIV-XXVI Kham suc khoe

27. Phu luc XXVII- dieu dong huy dong nhan luc

28. Phu luc XVIII. Mau benh an

29. Phu luc XIX. Mau giay phieu
796/2023/NĐ-CPNghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh30/12/2023Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục đính kèm nghị định 96/2023/NĐ-CP