Học hàm/Học Vị: Bác sĩ Chuyên khoa II
Ngày làm việc: Các ngày trong tuần