BS.CKII PHẠM MẠNH THÂN

Chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

 

Bác sĩ nội trú Nhi tại Bệnh viện St Chasles, thành phố Monpellier, Cộng hòa Pháp.

Nguyên bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Xanh Pôn

Bác sĩ Chuyên khoa II Nhi khoa

Thành viên Hội Nhi khoa Hà Nội

Quá trình đào tạo

  • Bác sĩ Chuyên khoa II Nhi khoa (2007-2009)
  • Bác sĩ Chuyên khoa I Nhi khoa (1993-1994)
  • Bác sĩ nội trú Chuyên khoa Nhi Bệnh viện Montpellier, Cộng hòa Pháp (1991-1992)
  • Học tại trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1973

Quá trình công tác

  • Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn (1983-2016)
  • Thành viên các Hội khoa học, tổ chức chuyên môn
  • Thành viên Hội Nhi khoa Hà Nội

 

Đặt lịch khám với Bác Sỹ

[ea_bootstrap worker=”3″ scroll_off=”true” layout_cols=”1″]