PGS.TS.BS NGUYỄN VIỆT HÙNG
Học hàm/Học Vị: Phó Giáo sư. Tiến Sĩ. Bác Sĩ
Ngày làm việc: Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy

Giám đốc chuyên môn – Trưởng khoa Phụ – Sản

 

Khen thưởng, danh hiệu

 • Bằng khen của Bộ Y tế
 • Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
 • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
 • Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
 • Phó giáo sư đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Phụ sản  được công bố trên các tạp chí trong nước chuyên ngành Y – Dược

Quá trình công tác

 • Năm 2017 – nay: Phó giám đốc chuyên môn kiêm trưởng khoa sản nhi Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà
 • Năm 2014 – 2017: Giám đốc chuyên môn bệnh viện Phụ Sản An Thịnh Hà Nội
 • Năm 2008 – nay: Ủy viên BCH Hội sản phụ khoa Việt Nam
 • Năm 2003 – 2013: Trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • Năm 1998 – 2002: Phó trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • Năm 1986 – 2013: Giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp chuyên ngành phụ sản – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1984- 1986: Chuyên gia y tế tại Châu Phi
 • Năm 1979 – 1984: Giảng viên bộ môn phụ sản – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1976 – 1979: Bác sĩ nội trú khóa III chuyên ngành Phụ sản – Đại học Y Hà Nội

Quá trình đào tạo

 • Năm 2013: Phó giáo sư chuyên ngành Sản – Phụ khoa – Đại học Y Hà Nội
 • Năm 2009: Quy tắc ứng xử đạo đức công chức và văn hóa công sở;  Thực hành lâm sàng cơ bản tốt
 • Năm 2008: Quản lý chất lượng bệnh viện
 • Năm 2007: Bảo vệ luận án tiến sỹ y học tại Đại học Y Hà Nội.
 • Đã từng tu nghiệp tại nhiều quốc gia như: Mỹ, Nhật, Singapore, Thailand…
 • Năm 2005 – 2007: Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm 2003: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Học viện hành chính quốc gia
 • Năm 1997: Bác sỹ CKII chuyên ngành Phụ – Sản, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1976 – 1979: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Phụ – Sản, Đại học Y Hà Nội
 • Năm 1976: Tốt nghiệp Bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội

 

Đặt lịch khám với Bác Sỹ