TS.BS.NGUYỄN VĂN TIẾN

Chuyên khoa Nội

Chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh Tim mạch – Nội tiết

 

Quá trình công tác

  • Năm 1982 – 1997: Khoa hồi sức bệnh viện Hữu Nghị
  • Năm 1997 – 2006: Bảo vệ sức khỏe
  • Năm 2006 – 2008: Phó cục trưởng cục khám chữa bệnh
  • Năm 2008 – 2013: Giám đốc Bệnh viện nội tiết TW

Quá trình đào tạo

  • Năm 1973 – 1979: Đại học
  • Năm 1992 – 1997: Học Tiến sĩ Học viện quân y
  • Năm 1988 – 1990: Học chuyên khoa I
  • Năm 2011: Bác sĩ cao cấp.