Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà chính thức bổ nhiệm Bà Nguyễn Huyền Anh giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng kể từ ngày 21/8/2019.

Bà Nguyễn Huyền Anh có trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành công tác quản lý và điều hành các hoạt động khối Điều dưỡng của Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện, Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Bệnh viện về những công việc được giao.

Tại lễ bổ nhiệm Chủ tịch Phạm Đình Mạnh nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của đội ngũ điều dưỡng tại Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà.

Thông tin bổ nhiệm:

Bổ nhiệm bà: NGUYỄN HUYỀN ANH – Cao đẳng điều dưỡng

Sinh năm: 1992.

Giữ chức vụ: Điều dưỡng trưởng bệnh viện

Kể từ ngày 21 tháng 08 năm 2019.

 

Bà Nguyễn Huyền Anh nhận quyết định bổ nhiệm Điều dưỡng trưởng Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà
Chủ tịch Phạm Đình Mạnh phát biểu tại buổi lễ
Bà Nguyễn Huyền Anh phát biểu tại lễ nhận chức