BS.CKII CHỬ THỊ ANH THƠ

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Chuyên Khoa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh   Quá trình công tác Từ 2013-2018: Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đức Giang Từ 2002-2013: Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đức Giang Quá trình đào tạo:…