BS.CKII PHẠM THANH

Trưởng Khoa Ngoại Gây mê hồi sức Chuyên Khoa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức Quá trình công tác Năm 2017 – nay:  Bác sĩ GMHS – Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà Năm 2000 – 2017: Phó phòng, phó trưởng khoa GMHS bệnh viện E Hà Nội Năm 1995 – 1999:…