BS.CKII PHẠM THANH

Trưởng Khoa Ngoại Gây mê hồi sức Chuyên Khoa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức Quá trình công tác Năm 2017 – nay:  Bác sĩ GMHS – Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà Năm 2000 – 2017: Phó phòng, phó trưởng khoa GMHS bệnh viện E Hà Nội Năm 1995 – 1999:…

BS.CKII. LÊ TUYÊN HỒNG DƯƠNG

Giám đốc chuyên môn – Gây mê hồi sức cấp cứu   Khen thưởng, danh hiệu Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương năm 2011 – 2015 Bằng khen Bộ y tế năm 2002, 2006 Bằng khen Bộ Giao thông vận tải các năm 2000, 2001, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014. Bằng…