BS.CKI NGUYỄN THỊ NGỌC

Chuyên Khoa khám Sản phụ khoa   Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm Quá trình đào tạo: 1982 – 1989: Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác: 1990 – 1/10/2018: Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đức Giang, thâm niên công tác: 28 năm…

PGS.TS.BS NGUYỄN VIỆT HÙNG

Giám đốc chuyên môn – Trưởng khoa Phụ – Sản   Khen thưởng, danh hiệu Bằng khen của Bộ Y tế Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú Phó giáo sư đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về chuyên ngành…