TS.BS NGUYỄN THỊ HUÊ

Trưởng khoa xét nghiệm Chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa huyết học truyền máu   Gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huyết học và truyền máu, Tiến sĩ Huê đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên nghành huyết học và truyền máu trong và ngoài nước. Nguyên…