BS.CKI NGUYỄN VĂN HẢI

Chuyên Khoa khám Sản phụ khoa   Quá trình đào tạo: 1982 – 1989: Sinh viên Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác: 1992 – 2010: Công tác tại Khoa sản Bệnh viện Thanh trì 1989 – 1992: Làm việc tại Bệnh viện Nông Nghiệp I Hà Nội   Đặt lịch khám với Bác…

BS.CKI NGUYỄN THỊ NGỌC

Chuyên Khoa khám Sản phụ khoa   Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm Quá trình đào tạo: 1982 – 1989: Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội Quá trình công tác: 1990 – 1/10/2018: Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đức Giang, thâm niên công tác: 28 năm…