Tầm nhìn

Trở thành một Bệnh viện kiểu mẫu, điển hình theo mô hình PPP (Public- Private Partner) tại Việt Nam đạt chất lượng hàng đầu về công tác khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Sứ mệnh

  • Luôn làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.
  • Luôn là tập hợp của những con người tài năng và cầu tiến, đem lại hiệu quả bằng cách gia tăng giá trị cho khách hàng, công ty, mọi thành viên của công ty và cộng đồng xã hội.
  • Là một Bệnh viện có chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp và chuyên nghiệp, luôn đổi mới, luôn vươn đến sự hoàn thiện trong bất cứ hoạt động nào nhằm phát triển thương hiệu bền vững.
  1. Tính chuyên nghiệp
  2. Hiệu quả công việc
  3. Tính trung thực
  4. Tinh thần đồng đội
  5. Thái độ tích cực