” Lần đầu tiên tới khám tại Bệnh Viện này Bác bước đến cửa Bệnh viện là Bác đã cảm giác khoan khoái trong người rồi. Nói chung là tất cả các Bác sĩ, nhân viên rất nhiệt tình, chỉ bảo tới nơi tới trốn. Bác sĩ tư vấn từng nơi một, từng bệnh một,… nên kiêng những cái gì. Thái độ rất tốt, tư vấn nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái và rất nhanh nhẹn gọn gàng. Vui lòng khách đến, hài lòng khách đi. Điều đó làm cho Bác rất phấn khởi, rất thoải mái  “