Đặt lịch khám

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh Viện ĐKQT Bắc Hà và Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh Viện ĐKQT Bắc Hà và Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội

Chiều ngày 12/05/2022 Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà đã chính thức ký kết hợp tác với Bệnh viện Chuyên khoa Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội.