Tư vấn bảo hiểm y tế

Quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến

455 07/11/2019

Bảo hiểm y tế là 1 trong những chính sách đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, giảm chi phí mỗi khi khám chữa bệnh. Mỗi thẻ bảo hiểm y tế sẽ được đăng kí khám chữa ...

Xem thêm >>

Thông tuyến bảo hiểm y tế: Người bệnh được hưởng lợi gì?

706 21/09/2019

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 đã có quy định về việc thông tuyến bảo hiểm y tế với người tham gia bảo ...

Xem thêm >>

Giải đáp: thông tuyến bảo hiểm y tế là gì?

509 20/09/2019

Thông tuyến bảo hiểm y tế là 1 trong những chính sách của nhà nước giúp người dân thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm. ...

Xem thêm >>